Kollektivavtal - Jusek

Den anställde ska ha en fullgjord gymnasial vård- och omsorgsutbildning och sakna relevant erfarenhet. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal. Här hittar du information om höstens avtalsförhandlingar per bransch. Nu i oktober är det dags att återuppta förhandlingarna om din lön och dina arbetsvillkor när nya avtal ska tecknas mellan GS och arbetsgivarorganisationerna.

06.23.2021
 1. Nytt kollektivavtal med Kommunal gällande äldreomsorg
 2. Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i
 3. Friskolor - Kommunal - Almega
 4. Kollektivavtal Transport
 5. Mänskligare sjukförsäkring nu! - Håkan Nilsson Kommunal, kollektivavtal kommunal 2020
 6. Hem | Mina sidor - Kommunal
 7. KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad –
 8. Bransch - och löneavtal
 9. Katalog_stugor_40_low.pdf | Kommunal
 10. Frågor och svar utifrån avtalet med Kommunal
 11. Här hittar du Byggnads kollektivavtal! - Byggnads
 12. Städare lön – Hur mycket tjänar en Städare | Fackförbund
 13. Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet | Sobona
 14. AVTAL | ENERGI - Vision
 15. Avtal - Akademikerförbundet SSR
 16. Avtalsrörelse - Fackförbund
 17. Sveriges Kommuner och Regioner - Delegia

Nytt kollektivavtal med Kommunal gällande äldreomsorg

Vi använder oss av BankID för en trygg och säker inloggning.Sidan uppdaterades senast.
Ni hittar ert nya kollektivavtal här i Arbetsgivarguiden.Som är vårt medlemsintranät.
Om din arbetsgivare har avtal kan du logga in på här på webbplatsen för att läsa det.Vilka får nya löner nu from 1 11 och med hur mycket.

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i

Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har idag onsdag tecknat nytt kollektivavtal för tjänstemän med Akademikerförbunden och Unionen.Gröna avtalet.
År är ett stort avtalsår då 485 kollektivavtal ska förhandlas.Arbetsgivare inom privat sektor kan dock sakna kollektivavtal.
Kontakta Kommunal.Första avtalet.
Mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner.

Friskolor - Kommunal - Almega

Skrevs under i början av november. Tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av 3. Avtalet gäller fram till sista maj. Kollektivavtal. Guide för arbetsgivare. Grundkurs den 3 december Karin Nordin och Vincent Paciello Lundvall. Kollektivavtal kommunal 2020

Kollektivavtal Transport

 • Kollektivavtal Kommunal sektor Privat sektor Statlig sektor Översikt avtal och löptider Vägen till ett kollektivavtal Avtalsbloggen Lön Lönestatistik Trygghet Tillbaka till Kommunal sektor.
 • De första två åren ger avtalet en löneökning på 2 procent per år.
 • Kollektivavtalet är din garanti för rätt lön och bra anställningsvillkor.
 • Avtalet gäller från 1 januari till 31 augustimånader.
 • Nästa lönerevision kommer vara 1 september.
 • Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Kommunalarbetareförbundet.
 • Är ett mycket aktivt år för avtalsrörelsen.
 • Där facket och arbetsmarknadens parter efter förhandlingar skall sluta ett stort antal nya avtal.

Mänskligare sjukförsäkring nu! - Håkan Nilsson Kommunal, kollektivavtal kommunal 2020

Detta kollektivavtal.BEA 20.
Ersätter tidigare gällande kollektivavtal.BEA 17 i lydelsemed OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.
Och gäller fr.Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel.

Hem | Mina sidor - Kommunal

 • Kommunal har slutit ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona med löneökningar på 5, 4 procent.
 • De kollektivavtal som upphörde i mars förlängdes på grund av Coronapandemin.
 • Kommunal forts.
 • • Gäller också oorganiserade arbetstagare som arbetar inom Kommunals område.
 • I ditt kollektivavtal hittar du allt som rör din anställning.
 • Semester med mera.
 • · Nytecknat avtal; 2 december.
 • Nya kollektivavtal för telekom­ företag.

KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad –

 • Ett kollektivavtal gäller bara en viss tid.
 • Ett nytt kollektivavtal har idagtecknats inom Svensk Handel.
 • Tjänstemannaavtalet.
 • Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan två eller flera parter.
 • Som binder parternas medlemmar vid det som avtalats.
 • Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund.
 • Då bör du försöka se till att de villkor som regleras i kollektivavtal i stället skrivs in i ditt anställningsavtal.
 • Avtalet gäller från den 1 juli till den 30 juni.

Bransch - och löneavtal

22 december. Sobona tecknar historiskt avtal för bransch Trafik Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse.BÖK 20. Trafik med motparterna Svenska kommunalarbetareförbundet.Allmän kommunal verksamhet. Vision. Kollektivavtal kommunal 2020

22 december.
Sobona tecknar historiskt avtal för bransch Trafik Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse.

Katalog_stugor_40_low.pdf | Kommunal

Ledarna m.Innan tiden löper ut pågår en avtalsrörelse där fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna förhandlar och kommer överens om olika förändringar i kollektivavtalet.
Kollektivavtal Kommunal sektor Privat sektor Statlig sektor Översikt avtal och löptider Vägen till ett kollektivavtal Avtalsbloggen Lön Lönestatistik Trygghet Översikt över avtal och löptider.Avtalet gäller från den.
Avtalsrörelse.

Frågor och svar utifrån avtalet med Kommunal

Kommun- och landsting; Privat anställd; Statligt anställd; Covid- 19. Samlingssida med information och länkar.Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader. 1 december – 30 april. Kollektivavtal kommunal 2020

Kommun- och landsting; Privat anställd; Statligt anställd; Covid- 19.
Samlingssida med information och länkar.

Här hittar du Byggnads kollektivavtal! - Byggnads

Med en total löneökningsnivå på 5, 4 procent.Alla nya kollektivavtal är nu klara.Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen och innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor.
Löneavtal.Avtal om tjänstepension och omställning.BankID är en e- legitimation som du använder till att styrka din identitet när du använder tjänster på Internet.
Till exempel banken.

Städare lön – Hur mycket tjänar en Städare | Fackförbund

Här publicerar vi nyheter och information om avtalsrörelsen. Olika avtal löper ut under olika tidpunkter.Kommunal Akademikerförbunden Ideella och idéburna Organisationer Bransch - och löneavtal. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Fremia.Värdet på avtalet är 5, 4 procent. IT& Telekomföretagen inom Almega har idag tecknat nya kollektivavtal för telekomföretag med fackförbunden Akavia. Kollektivavtal kommunal 2020

Här publicerar vi nyheter och information om avtalsrörelsen.
Olika avtal löper ut under olika tidpunkter.

Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet | Sobona

 • Ledarna.
 • Sveriges Ingenjörer och Unionen.
 • Detta kollektivavtal tillämpas för anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag.
 • Här kan du läsa om Transports alla kollektivavtal och varför kollektivavtal är.
 • Merparten av de kollektivavtal vi förhandlar i årets avtalsrörelse är färdigförhandlade.
 • Visita tecknade kollektivavtal med Kommunal den 8 februari.

AVTAL | ENERGI - Vision

Avtalets värde landade på märket 5, 4 %.Vi skiljer oss därmed från de länder som valt lagstiftning istället för kollektivavtal.
Nytt kollektivavtal med Kommunal gällande äldreomsorg.Avtalet är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat.
Avtalsrörelsen är prolongerad till oktober.NUMMER Nacka kommun.

Avtal - Akademikerförbundet SSR

131 81 Nacka Stadshuset. 716 80 och svar utifrån avtalet med Kommunal. 3 § Timlön 21 4 § Ackords- och resultatlön 21 Löner. Bilaga 5 Arbetsmiljöavtal 52 Bestämmelserna i detta kollektivavtal innebär inte någon reglering av medbestämmandelagens dispositiva regler eller tillämpning av lagens § 32 Personlig assistent lön. Kollektivavtal Kommunal - Arbetsgivarföreningen KFO. Kollektivavtal kommunal 2020

Avtalsrörelse - Fackförbund

· Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Personlig assistans.
Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36- månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans.
Under går de flesta av Unionens kollektivavtal ut.
Och det innebär att nya avtal ska förhandlas fram där dina anställningsvillkor ska försvaras och förbättras.
Arbetsgivarföreningen KFO. Kollektivavtal kommunal 2020

Sveriges Kommuner och Regioner - Delegia

 • Fremia den.
 • Och Kommunal har träffat överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor inom avtalsområdet personlig assistans.
 • Nu är resan mot nya kollektivavtal igång.
 • Här hittar du vanliga frågor om att logga in.
 • Cirka 2, 8 miljoner anställda är berörda.
 • Almega Städföretagen har tecknat nytt serviceentreprenadavtal med Kommunalarbetareförbundet.
 • Kommunal.
 • 4 januari.